Przegląd i serwisowanie pompy ciepła – jak wygląda.

Serwis pompy ciepła jest konieczny choć przyjęło się mówić, że to urządzenie bezobsługowe. Dzięki regularnym przeglądom przedłużamy czas bezawaryjnej pracy urządzenia.

Pamiętajmy, że choć pompy ciepła (PC) charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem niezawodności, to praktycznie nie ma producenta tych urządzeń, który w warunkach gwarancji nie określałby m.in. terminów i częstotliwości przeglądów czy serwisowania swoich urządzeń. Najczęściej wymóg mówi o minimum jednym przeglądzie w roku, ale pierwszy tzw. gwarancyjny przegląd powinien być wykonany przed upływem roku od pierwszego uruchomienia PC. W pierwszych latach użytkowania przeglądy służą głównie do sprawdzenia dotychczasowej pracy oraz dostosowania parametrów pracy urządzenia do obiektu i oczekiwań jego mieszkańców.

Co obejmuje przegląd pompy ciepła?

Parametry pracy sprężarki, która jest podstawowym elementem pompy ciepła, określają warunki pracy całego urządzenia i decydują o jego trwałości. Dlatego w czasie przeglądu ważne jest sprawdzenie, jak często i jak długo sprężarka pracowała w ciągu roku.

Elementami corocznego przeglądu pompy ciepła są również m.in.:

  • kontrola szczelności i ciśnienia układu chłodniczego PC,
  • sprawdzenie stanu filtrów,
  • sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego,
  • kontrola ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego zasilania,
  • kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,
  • kontrola instalacji elektrycznej (w tym prawidłowość osadzenia przyłączy elektrycznych, prawidłowość działania czujników i bezpieczników),
  • kontrola przeponowych naczyń wzbiorczych, zarówno po stronie dolnego źródła ciepła (np. wymiennika gruntowego), jak i po stronie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • czyszczenie parownika (wymiennika), za pomocą którego pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego (punkt ten dotyczy powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda).

Poza tym serwisant ma obowiązek sprawdzenia historii błędów zapisanych w regulatorze, co pozwala na ocenę poprawności działania pompy ciepła i identyfikację źródeł ewentualnych problemów.
Po przeprowadzeniu przeglądu sporządzany jest raport (protokół). Podaje się w nim ewentualne uszkodzenia, nieprawidłowości działania pompy ciepła oraz wymagany zakres napraw do wykonania przez serwisanta.