Jak korzystać z pompy ciepła Aquarea .

Dowiedz się jak zaprogramować i korzystać ze swojej pompy Aquarea.

Na tej stronie znajdziesz informacje przydatne do obsługi pompy ciepła Panasonic Aquarea, aby w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób korzystać z trybu ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Funkcja panelu sterowania. Sterownik Panasonic  

Sterownik monoblok jest instalowany w obrębie nieruchomości; w modelach All-In-One & split sterownik można umieścić na przednim panelu jednostki wewnętrznej lub w obrębie nieruchomości, oddzielnie od jednostki wewnętrznej. 

Przyciski i wyświetlacz sterownika


1. Przycisk skrótu do menu: (więcej szczegółów znajduje się w oddzielnej, skróconej instrukcji obsługi)
2. Przycisk „Back” (wstecz): powrót do poprzedniego ekranu
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk menu głównego: konfiguracja funkcji urządzenia
5. Przycisk ON/OFF: włączanie/wyłączanie jednostki
6. Wskaźnik stanu pracy: świeci się podczas pracy, miga w razie wystąpienia alarmu.Przyciski skrótów. Wybór elementu:


A. Przycisk Enter: potwierdzenie wyboru.
B. W górę
C. W lewo
D. W prawo
E. W dół


Centrum prasowe / Bez rękawiczki / Bez długopisu

Przyciski i wyświetlacz sterownika

Wybór trybu pracy

1. AUTO

2. AUTO + ZASOBNIK

3. OGRZEWANIE

4. OGRZEWANIE + ZASOBNIK

5. ZASOBNIK

6. CHŁODZENIE + ZASOBNIK*

7. CHŁODZENIE*

8. Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń / Przygotowanie CWU.

9. Praca urządzenia.

* Układ jest zablokowany do pracy bez trybu CHŁODZENIA. Blokadę zdjąć mogą tylko autoryzowani instalatorzy lub nasi autoryzowani partnerzy serwisowi. Wyświetla się tylko po odblokowaniu trybu CHŁODZENIA (wtedy, gdy tryb CHŁODZENIA jest dostępny).

Ikony wskazujące stan pracy

Na wyświetlaczu podawane są komunikaty o stanie pracy. Jeżeli jednostka i wyświetlacz są wyłączone, ikony te nie są widoczne, z wyjątkiem ikony timera tygodniowego.

1. Tryb pracy wakacyjnej

2. Tryb pracy cichej

3. Strefa: Termostat pomieszczeniowy. Status czujnika wewnętrznego

4. Status źródła ciepła w pomieszczeniu

5. Status pracy timera tygodniowego

6. Tryb pracy z dużą mocą

7. Status grzałki zasobnika

8. Status pracy zgodnej z zapotrzebowaniem, gotowość do współpracy z siecią inteligentną lub status SHP

9. Status instalacji solarnej

10. Status pracy biwalentnej (kocioł)