Krzywa grzewcza – czym jest i jak prawidłowo ją ustawić?

Przez co rozumiemy krzywą grzewczą i jak ustawić ją w poprawny sposób? Ustawienie krzywej grzewczej to proces, który wbrew pozorom może stanowić wyzwanie. Rzadko udaje się dobrze ustawić krzywą grzewczą już za pierwszym razem idealnie. Kalibracja wymaga zmiany wielu parametrów, a także dopasowania nachylenia krzywej grzewczej do specyfiki budynku. Dowiedz się czym jest krzywa grzewcza oraz jakie wyzwania możesz napotkać przy jej prawidłowym ustawianiu.

Czym jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza to zależność temperatury wody na zasilaniu instalacji od temperatury zewnętrznej. W optymalnym ustawieniu krzywej grzewczej chodzi o to, by przy różnych temperaturach panujących na zewnątrz zachować jednakową temperaturę wewnątrz budynku. Wartości krzywej, podobnie jak zapotrzebowanie na moc cieplną budynku zmieniają się liniowo.

Przykładowe krzywe grzewcze. z lewej strony krzywa dla ogrzewania konwekcyjnego, z prawej strony krzywa dla ogrzewania podłogowego.

Oś pionowa przedstawia temperatury odnoszące się do pompy ciepła. Niższa temperatura to temperatura progowa przy której pompa ciepła zwiększa temperaturę wody na zasilaniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Wyższa temperatura to wartość, która przy minimalnej progowej temperaturze zewnętrznej jest osiągana i podawana do instalacji.

Przykładowo, przy temperaturze zewnętrznej -10°C i poniżej, pompa ciepła będzie podgrzewać wodę w instalacji do 55°C, natomiast od temperatury zewnętrznej 13°C do temperatury -10°Cwoda będzie podgrzewana od 35°C do maksymalnie 55°C. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej temperatura na zasilaniu pompy ciepła będzie rosnąć. Podobnie jest w przypadku ogrzewania podłogowego – krzywe wyglądają inaczej, natomiast zasada działania jest taka sama.

Zależności w ustawianiu krzywej grzewczej

Nachylenie krzywej grzewczej ma wpływ na jednostkową zmianę temperatury zasilania. Progowe temperatury określają temperatury zewnętrzne (przy których temperatura zasilania będzie rosnąć wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej) jak i temperatury, przy której urządzenie osiągnie maksymalną temperaturę na zasilaniu. 

Istnieją zależności, do których możemy się odnieść chcąc prawidłowo operować wartościami krzywej grzewczej. W sterowniku możemy zmieniać położenie krzywej równolegle, czyli przesuwać całą krzywą w górę lub w dół do wartość +5°C lub -5°C, w krokach co 1°C. 
Gdy:
jest zawsze zimno – należy podnieść całą krzywą do góry 
jest zawsze za ciepło – należy obniżyć całą krzywą w dół
jest za ciepło poza mrozami, podczas mrozów jest w porządku – należy obniżyć krzywą tylko w prawej części wykresu
jest za zimno poza mrozami, podczas mrozów jest w porządku – należy podwyższyć krzywą tylko w prawej części wykresu
jest za ciepło w podczas mrozów, poza mrozami jest w porządku – należy obniżyć krzywą tylko w lewej części wykresu
jest za zimno w podczas mrozów, poza mrozami jest w porządku – należy podwyższyć krzywą tylko w lewej części wykresu
Możliwości ustawienia krzywej grzewczej jest wiele. Jest to długi proces, który potrafi trwać nawet cały sezon grzewczy. 
Źle ustawiona krzywa grzewcza
Jeżeli krzywa grzewcza ustawiona jest zbyt wysoko, to budynek będzie permanentnie  przegrzewany. To wiąże się z brakiem komfortu i z wyższymi kosztami eksploatacji. Jeżeli krzywa grzewcza będzie ustawiona zbyt wysoko, ale w budynku będzie zainstalowany termostat, właściciel będzie musiał mierzyć się z wyższymi kosztami eksploatacji, ograniczonym komfortem (duża bezwładność instalacji ogrzewania podłogowego), a także możliwym zwiększeniem taktowania pompy ciepła (grzejniki). Krzywa grzewcza ustawiona zbyt nisko spowoduje, że budynek będzie niedogrzany, co również wiąże się z brakiem komfortu użytkowników. Krzywa ustawiona zbyt nisko, ale z termostatem da w efekcie zimny budynek oraz jak wyżej – brak komfortu. Warto mieć też w świadomości, że termostat nie jest w stanie podnieść temperatury, ponieważ jest ona zależna od temperatury wody w instalacji, która wynika bezpośrednio z temperatury na zewnątrz.
Na pomoc przychodzi sterownik lub czujnik temperatury pomieszczenia Panasonic, wyposażony w czujnik PI, którego logika przekłada się na podniesienie lub obniżenie temperatury wody zasilającej wytwarzanej przez urządzenie. Dzięki temu krzywa grzewcza jest automatycznie kompensowana do zadanych temperatur na sterowniku. Funkcjonalność czujnika PI daje jeszcze większy komfort, optymalizację pracy urządzenia, a także idealnie dopasowaną temperaturę wody w instalacji do potrzeb. Pozwoli on także podnieść temperaturę pomieszczenia, które nie wynikałoby bezpośrednio z ustawień krzywej grzewczej
Kalibracja krzywej grzewczej nie jest najłatwiejszym zadaniem, jednak po osiągnięciu idealnego ustawienia daje bezobsługowe działanie, a w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym pozwala na wykorzystanie właściwości jego samoregulacji. Przekłada się to na wysoką efektywność oraz komfort mieszkańców domu.