Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Niezależnie od pory roku wykorzystują one energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodach gruntowych , powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną , które są dostępne bezpłatnie i w nieograniczonej ilości .

Pompy Ciepła termo silesia, jest to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie dla twojego domu. Pompy dzięki specjalnej konstrukcji sprężarki zachowują wysoką wydajność i niskie zużycie energii w niskich temperaturach w porównaniu do tanich pomp ciepła opartych na Klimatyzatorach

Pompy ciepła można sklasyfikować według różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń. Najczęściej używanymi pompami są: gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie), wodne (woda/woda, woda/powietrze), powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze). W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na: elektryczne, olejowe, gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Dobór źródła zasilania ma nie tylko wpływ na ostateczną ekonomiczność i efektywność rozwiązania (zastosowanie silników gazowych pozwala na dalsze oszczędności dochodzące nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych pomp ciepła), ale również na środowisko (LPG jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż np. olej opałowy).

Pompa ciepła uzyskuje największe skuteczności energetyczne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe). Nowo budowany obiekt powinien posiadać świadectwo energetyczne, z którego można skorzystać przy doborze mocy pompy ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu zależy od wielu czynników jak powierzchnia budynku, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wiele innych. Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:

system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym; system biwalentny alternatywny – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy; system biwalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej włącza się drugie urządzenie i od tej pory obydwa urządzenia pracują równocześnie.