Zanieczyszczenie powietrza w Polsce- przyczyny i skutki.

Dużo w ostatnich latach mówi się na temat dbania o planetę i o jej pogarszającym się stanie. Zmniejszająca się powierzchnia lasów, nieczystości pojawiającej się w morzach i oceanach, a także zanieczyszczenia powietrza , którym wszyscy oddychamy , to problem dotyczący całej populacji. Jesienią i zimą w szczególności powinniśmy pomyśleć o tym , jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na stan zdrowia nie tylko ludzi , ale także zwierząt i roślin. Polska wciąż znajduje się u szczytu listy krajów z najgorszą jakością powietrza . Najbardziej dotknięte tym problemem miasta znajdują się na Śląsku jednak również Małopolska z Krakowem na czele nie pozostaje w tyle.

Negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza to problem, o którym nie można zapomnieć. Jak w takim razie walczyć z tym zjawiskiem?? Przede wszystkim należy poznać jego przyczyny , źródła i rodzaje. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym, warto również zadać sobie pytanie , jaki oczyszczać wybrać do domu , aby zniwelować ilość zanieczyszczeń.

Istnieje wiele przyczyn i źródeł zanieczyszczeń powietrza. Część z nich można zaliczyć do naturalnych , część związana jest z działalnością człowieka. Jak zatem widać , nie na wszystkie normy wpływa . W śród naturalnych źródeł postawania zanieczyszczeń wymienić można :

-wybuchy wulkanów

-wietrzenie chemiczne skał

-pożary lasów i stepów

-wyładowania atmosferyczne

-pył kosmiczny itd.

Jak już wiadomo nie są to jedyne i najbardziej uciążliwe przyczyny. Zanieczyszczenie powietrza powodowane działalnością człowieka to prawdziwy problem , z którym należy walczyć każdego dnia , podejmując rozsądne decyzje. Zanieczyszczenie powietrza powodowane działalnością człowieka to prawdziwy problem , z którym należy walczyć każdego dnia , podejmując rozsądne decyzje .

Głównym źródłem zanieczyszczenia są:

-uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności

-przemysł energetyczny

-przemysł transportowy

Wiadomo już , co prowadzi do postawania zanieczyszczeń powietrza. Warto jednak powiedzieć sobie również o skutkach mających wpływ na funkcjonowanie całej planety , ale także organizmów ludzkich, zwierzęcych i roślinnych . Negatywne efekty to przede wszystkim występowanie kwaśnych deszczów , odorów , smogu , a tak że powstawanie dziury ozonowej czyli efektu cieplarnianego. Kwaśne deszcze zawierają w sobie kwas siarkowy i i przyczyniają się do większej ilości zgonów wśród noworodków i zniszczeń płuc. Dodatkowo powodują niszczenie flory i fauny degradację gleb i niszczenie budynków w tym zabytków.

Smog to gęsta chmura zwieszona w atmosferze , na którą składa się pył PM2.5 , PM10, benzen, azotyn, i wiele innych szkodliwych substancji. Wdychanie smogu ma szczególnie zły wpływ ma działanie górnych dróg oddechowych u dzieci i osób starszych . Może również prowadzić do częstszego występowania udarów u osób w sile wieku. Jak zatem zwalczyć zanieczyszczone powietrze? Po pierwsze , należy rozsądniej wybierać przedmioty codziennego użytku , zmniejszyć ilość kupowanych rzeczy, częściej wsiąść na rower bądź skorzystać z komunikacji miejskiej. Warto pomyśleć również o ekologicznym ogrzewaniu domu i mieszkania zakładając POMPĘ CIEPŁA. Co więcej z pewnością warto zainwestować w profesjonalne oczyszczacze powietrza . polecamy oczyszczacze firmy Rotenso takie jak Areo, Piura czy Cleo.