Polska się dusi. Czym jest smog i jak nam zagraża

Na przestrzeni lat jakość powietrza w Polsce znacznie się pogorszyła. Coraz częściej słyszymy, że w największych miastach zanieczyszczenie powietrza osiąga alarmujący poziom. Czym jest smog w Polsce i jak groźny może być dla naszego zdrowia?

Smog to unoszący się nad miastem zbiór pyłów. Jest konsekwencją przekraczających normy zanieczyszczeń powietrza, dlatego często jest brudny i sprawia wrażenie ciężkiej chmury, ale przede wszystkim jest także szkodliwy. Do powstania smogu prócz zanieczyszczonego powietrza przyczyniają się:

 • złe warunki pogodowe, takie jak: wilgotne powietrze, mgła i brak wiatru.

Smog nie tylko ogranicza widoczność, powodując niebezpieczeństwo na drodze, ale także znacząco utrudnia oddychanie i powoduje złe samopoczucie problemy zdrowotne.

Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Polska należy do 20 najbardziej skażonych smogiem krajów na świecie. Do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce należą między innymi:

 • Kraków,
 • Katowice,
 • Wrocław,
 • Kielce,
 • Łódź

Skutki zanieczyszczenia powietrza

Według statystyk Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza powoduje rocznie 44 tysiące zgonów w Polsce. Szkodliwy smog, który wdychamy przyczynia się także do złego samopoczuciabólów głowynasilenia alergii, a nawet do poważnych dolegliwości i przewlekłych chorób:

 • nowotworowych,
 • układu oddechowego (zwłaszcza astmy),
 • serca,
 • układu krążenia.

Rekuperacja chroni przed smogiem!

Rekuperator posiada dwa filtry: jeden przy wentylatorze nawiewnym, drugi przy wywiewnym. O ile ten na wywiewie chroni głównie wymiennik ciepła przed zabrudzeniem, o tyle nawiewny zatrzymuje znaczną ilość zanieczyszczeń.

Dzięki temu nawiewane do pomieszczeń powietrze jest niemal w pełni pozbawione pyłu – głównego składnika smogu (oprócz zanieczyszczeń chemicznych).

Smog najbardziej niebezpieczny jest zimą. Wtedy specjaliści zalecają noszenie maseczek przeciwpyłowych lub zupełne nie wychodzenie z domu! Mówią także o tym, by unikać wietrzenia pomieszczeń.

Dom z rekuperacją jest chroniony, ponieważ filtry w rekuperatorze zatrzymują większość zanieczyszczeń z powietrza nawiewanego chroniąc drogi oddechowe i cały organizm przed zgubnym wpływem smogu.

Wielkość smogu jest określana przez pył PM10, co oznacza, że wielkość pyłu nie przekracza 10µm. Filtry do rekuperatora występują w dwóch klasach filtracji:

 • klasa EU4 (F4), która zatrzymuje 50 – 85% pyłu o wielkości 3-10µm
 • klasa EU7 (F7), która zatrzymuje powyżej 90% pyłu o wielkości 1-10µm oraz poniżej 75% pyłu o rozmiarach 0,3-1µm

artykuł zapożyczony: www.rekuperatory.pl; www.medme.pl