Montaż pompy ciepła – wybrane wytyczne elektryczne…..

Jeśli w czasie budowy od razu zaplanujemy pompę ciepła, możemy uniknąć później wielu przeróbek oraz maksymalnie wykorzystać cały potencjał tego źródła ciepła. Instalację elektryczną pod pompę ciepła i jej zabezpieczenia wykonuje elektryk z odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta pompy ciepła oraz firmę zajmującą się montażem tego typu urządzeń. Warto również sprawdzić kartę katalogową urządzenia, np. DTR-kę. Zalecenia te różnią się w zależności od mocy pompy ciepła oraz wyposażenia hydraulicznego (zasobnik ciepłej wody ulotkowej, bufor ciepła, grzałka elektryczna wbudowana etc.). Bez względu na to, czy decydujemy się na pompę gruntową, czy powietrzną – najważniejszą rolę odgrywają doprowadzenie zasalania i odpowiednie zabezpieczenia.

Kotłownia: zasilanie pompy ciepła

Najczęściej spotykane na rynku pompy ciepła to urządzenia typu split, które złożone są z jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Z uwagi na ten podział wymagają one zasilania złożonego z dwóch obwodów:

  • zasilanie obwodu sprężarki w jednostce zewnętrznej,
  • zasilanie obwodu grzałek w zasobniku c.w.u. lub bufora ciepła.

Przekrój i liczba żył przewodów zasilających oraz wymagane zabezpieczenie uzależnione są od mocy pompy ciepła i rodzaju zasilania (1 lub 3 fazy). 

WAŻNE:
Zasilanie obwodu pompy ciepła powinno być wydzielone z rozdzielni głównej jednym zbiorczym przewodem elektrycznym do pomieszczenia kotłowni. W rozdzielni powinien być zainstalowany wyłącznik nadprądowy, który jest głównym zabezpieczeniem pompy ciepła. Ważne, aby w tym obwodzie elektrycznym nie było innych odbiorników prądu poza pompą ciepła.

Czym są wyłączniki nadprądowe?

Wyłącznik nadprądowy służą do ochrony poszczególnych obwodów elektrycznych przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Opadnięta dźwignia wyłącznika sygnalizuje, w którym obwodzie elektrycznym nastąpiło przeciążenie instalacji. Charakteryzują się wartością prądu znamionowego 4, 16, 25 A – to górna granica natężenia prądu, po przekroczeniu której uruchamia się wyłącznik.

Montaż skrzynki bezpiecznikowej

W pobliżu pompy ciepła w pomieszczeniu kotłowni należy umieścić skrzynkę bezpiecznikową, która jest podłączona do zabezpieczeń głównych. Służy ona do kontroli i monitorowania prawidłowej pracy obwodu elektrycznego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pompy ciepła. Najczęściej są to zestawy 3-fazowe zabezpieczające pompę oraz grzałki przed przepięciami i pozwalające na pomiar zużytej energii. Zestaw ten w zależności od typu pompy powinien zawierać:

  • skrzynkę natynkową o klasie szczelności IP40 oraz pojemności 12 modułów lub 18 modułów w przypadku montażu z grzałkami bufora,
  • zabezpieczenie 3-fazowe bezzwłoczne B16/3 lub jednofazowe B16/1 do wpięcia pompy,
  • zabezpieczenie 3-fazowe bezzwłoczne B20/3 do wpięcia grzałek bufora i zasobnika.

Opcjonalnym zabezpieczeniem mogą być czujniki, które chronią silnik sprężarki pompy ciepła w przypadku zaniku faz lub asymetrii napięcia między fazami w sieci trójfazowej. Dodatkowo w takiej rozdzielni możemy zamontować podlicznik elektroniczny mierzący zużycie energii. Pompy ciepła w praktyce nie mają takiego licznika, sterownik pompy mierzy tylko i wyłącznie ilość wyprodukowanej energii grzewczej w kWh.


WAŻNE:
Montaż rozdzielni powinien być wykonany przez uprawnionego elektryka, z użyciem przewodów o przekroju dopasowanym do mocy pompy. Taką skrzynkę warto przewidzieć na etapie aranżacji kotłowni, zwłaszcza przed pracami tynkarskimi czy malarskimi. 

Czujnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Ważnym zadaniem jest podłączenie dodatkowych elementów elektrycznych służących do sterowania pompą ciepła. Takim elementem jest na przykład czujnik temperatury zewnętrznej. 

WAŻNE:
Jego lokalizacja jest istotną kwestią, ponieważ od niego zależy temperatura w pomieszczeniach oraz skuteczność pracy pompy ciepła (np. włączanie lub wyłączanie pompy w czasie skoków temperatury zewnętrznej). Czujnik temperatury zewnętrznej najlepiej zaplanować po stronie północnej lub północno-zachodniej. Ważne jest, aby niekorzystne warunki atmosferyczne (nasłonecznienie, silny wiatr) nie zakłócały odczytu temperatury zewnętrznej.

W przypadku braku ocieplenia elewacji należy zostawić zapas przewodu ok. 50 cm, np. YTKSYekw 2 x 0,8 mm2, umożliwiający swobodny montaż w ustalonym miejscu czujnika po zakończeniu prac elewacyjnych. Warto również przewidzieć podłączenie czujnika temperatury wewnętrznej pod pompę ciepła, powinien się on znaleźć w pomieszczeniu reprezentatywnym, np. salonie. Odczyt późniejszej temperatury pozwoli na precyzyjne sterowanie temperaturą wody grzewczej w pompie ciepła, przykładowym przewodem czujnika temperatury pomieszczenia może być LiYCY 2 x 0,5 mm2