Kanały HRV- tłumią hałasy……

Kanały prowadzące powietrze do rekuperatora – od czerpni i wyrzutni po stronie zewnętrznej oraz do rozdzielaczy EASYFLOW po stronie wewnętrznej . Dzięki specjalnej warstwie od wewnątrz pochłaniającej drgania , kanały HRV działają na całej swojej długości jak tłumik akustyczny i dlatego nie wymagają owijania wełną mineralną, bo nie hałasują tak jak kanały z blachy stalowej. Dzięki temu łatwo jest je zabudować , bo mają średnice 20cm i nie jest do tego dodawana żadna izolacja.

DO CZERPNI I WYRZUTNI

Kanały HRV służą do wykonywania połączeń do rekuperatora. Zarówno z zewnątrz – z czerpni i wyrzutni, jak i po stronie wewnętrznej – od rozdzielaczy EasyFlow nawiewów i wyciągów z poszczególnych pomieszczeń. Jeśli chodzi o połączenie rekuperatora z czerpnią (a także wyrzutnią) kluczowe znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa instalacji ma to, że stanowiąca wewnętrzną warstwę kanału HRV pianka poliolefinowa ma strukturę zamknięto komórkową i jest całkowicie odporna na wodę i niską temperaturę. Jest to ważne, ponieważ na przyłączu z czerpni podczas opadów może być zaciągana woda i śnieg, a z kolei na wyrzucie może się wydostawać woda kondensacyjna z wnętrza rekuperatora.

Do rozdzielaczy EASYFLOW wszystkie elementy kanałów HRV mają tą samą średnicę zewnętrzną 20cm , co gwarantuje brak przewężeń w instalacjach które mogłyby skutkować głośnością. W przestrzeni mieszkalnej budynku, na odcinkach między rekuperatorem , a rozdzielaczem EASYFLOW kanały HRV najczęściej montowane są jako piony pomiędzy kondygnacjami. Ponieważ kanały HRV mają zdolność pochłaniania dźwięków , nie stosuje się do nich dodatkowej izolacji akustycznej z wełny mineralnej , która jest konieczna w przypadku kanałów z blachy stalowej, dzięki temu średnica kanałów HRV 20cm jest średnicą całkowitą co ułatwia planowanie zabudowy pionów wentylacyjnych w przestrzeni budynku