FUNDAMENT POD AGREGAT – POMPA CIEPŁA


Kolejnym krokiem, który należy wykonać we własnym zakresie przed przyjazdem Naszych
Instalatorów jest przygotowanie odpowiedniego do wybranej pompy fundamentu.
Biorąc pod uwagę ciężar jednostki zewnętrznej, fundament pod agregat powinien być
wykonany przede wszystkim solidnie.
Dopuszczamy wykonanie fundamentu jako:

 • konstrukcji żelbetowej
 • wylanej do szalunku betonowej ławy
 • podstawy z bloczków fundamentowych ustawionych na podsypce cementowej
 • wykorzystując gotowe płyty chodnikowe, obrzeża lub krawężniki betonowe.
  Aby zapewnić właściwe odprowadzenie skroplin z agregatu, należy uwzględnić wysokość
  wykonanego fundamentu: minimum 40 cm od powierzchni gruntu – na tak
  przygotowanych podstawach Instalatorzy montują specjalne stopy bitumiczne lub wysokiej
  jakości wsporniki stalowe typu „stołek”.
  Przestrzeń wkoło fundamentu lub stóp fundamentowych warto uzupełnić podkładem
  żwirowym, który zapewni odpowiedni drenaż kondensatu odprowadzonego od jednostki.