FILTR ANTYSMOGOWY VASCO CLEANAIR

Smog, czyli zanieczyszczone powietrze jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Jednak mając w swoim własnym domu system wentylacji z rekuperatorem i zamontowanym dodatkowym filtrem antysmogowym Vasco cleanAir możemy swój dom uczynić strefą wolną od smogu. W czasie, gdy przebywamy w domu – będziemy bezpieczni.

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja (ogrzewanie mieszkań węglem, drewnem i śmieciami). Ale przez cały rok smog tworzy się skutkiem ruchu drogowego (przeciętny wiek samochodu jeżdżącego po Polsce to 13 lat)  oraz przemysłu – głównie energetyki opartej na węglu brunatnym i kamiennym.

Bardzo trudno jest obronić się przed smogiem, jeśli jest on w powietrzu, czyli wszędzie. Nie możemy przecież przestać oddychać i być może dlatego na ogół staramy się o tym nie myśleć. To jednak nie sprzyja rozwiązaniu problemu, bo wg szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia 45-48 tys. osób umiera w Polsce rocznie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza (wg raportu NFZ z 2017 roku).

Dlatego ważną rzeczą dla każdej osoby, która buduje dom, jest ochrona jego własnej rodziny w domu przed smogiem, który mógłby wnikać z zewnątrz. Dom zawsze wymaga wentylacji, a nie da się ochronić wnętrza dom przy tradycyjnym sposobie wentylowania – wpuszczaniu powietrza rozszczelnionymi oknami i wyrzucaniu go kominami. Jedynie w sytuacji, gdy mamy system rekuperacji, a dom jest szczelny – to całe powietrze, którym będziemy oddychać przechodzi przez czerpnię, kanały i rekuperator i na tym systemie możemy zamontować dodatkowe urządzenia filtrujące, które oczyszczą powietrze ze wszelkich zanieczyszczeń – zarówno pyłowych (PM), jak i gazowych.

Wnętrze domu, w którym, uwzględniając sen, przebywamy największą ilość czasu – może być całkowicie wolne od smogu. Bo całe powietrze zanim wypełni dom zostanie oczyszczone w filtrze anysmogowym Vasco cleanAir.

Filtr antysmogowy Vasco cleanAir to łatwy do montażu filtr kanałowy skrzyniowy, skonstruowany w taki sposób, aby nie wymagał dużo miejsca, a jednocześnie pomieścił w sobie filtry o odpowiedniej gęstości, a jednocześnie dużej powierzchni materiału filtrującego. Skrzynia zawiera nadający się do mycia filtr wstępny dla ochrony zasadniczych filtrów przez zanieczyszczeniami i prowadnice dla włożenia 2 filtrów plisowanych.

Dwa filtry o mocno rozwiniętej powierzchni zapewniają niski opór dla przepływu powietrza. Filtry Vasco zostały dokładnie sprawdzone i dobrane do mocy rekuperatorów Vasco, w których aktywny system Constant Flow będzie równoważył zwiększony opór dla przepływu powietrza po stronie nawiewu, po założeniu filtrów.

ISO PM1 80%

FILTR ANTYSMOGOWY CLEANAIRFILTER

W rozwiązaniu Vasco można wybrać stopień zabezpieczania przed smogiem, uwzględniający rodzaj smogu występujący w danej okolicy.

Podstawowy filtr antysmogowy to cleanAirFilter  ISO ePM1 80%. Takie oznaczenie zgodnie z obowiązująca normą (do 2018 tę klasę filtra oznaczano F9) oznacza, że filtr zatrzymuje cząsteczki wielkości 1 μm (mikrometr – milionowa część metra, włos ma 100 μm)  w ilości średnio 80%. Warto pamiętać, że  komunikatach antysmogowych podawana jest informacja o obecności w powietrzu większych cząstek – 2,5 μm i  10 μm. Im większe cząsteczki tym oczywiście filtr ePM zatrzymuje jeszcze skuteczniej. 2,5 μm ponad 90%, a 10 μm nawet 98%.

PM to oznacza pył zawieszony – drobne cząstki unoszące w się w powietrzu, pochodzą głównie ze spalania węgla, drewna i śmieci w domowych paleniskach.

Jeśli mieszkamy daleko od autostrad i zatłoczonego samochodami centrum miasta, nie mamy w sąsiedztwie elektrowni węglowej, ten filtr jest dobrym rozwiązaniem ponieważ chroni bardzo dobrze przed smogiem pochodzącym z niskiej emisji (dymiących kominów innych domów).

FILTR NOX, SOX

ANTYSMOGOWY Z AKTYWNYM WĘGLEM

Oprócz zawieszonych pyłów w zanieczyszczonym powietrzu występują gazy o szkodliwym działaniu na człowieka. Najistotniejsze z nich to dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon, związki organiczne – rozpuszczalniki, czy węglowodory, bardzo rakotwórczy benzo[a]piren. Większość tych chemicznych związków występujących w powietrzu, jest produktem ubocznym spalania paliw, zwłaszcza w starych silnikach diesla, a także pochodzi z zakładów przemysłowych.

Zwykły filtr antysmogowy nie zatrzymuje gazów i dlatego konieczne jest zastosowanie wkładu filtracyjnego  z mikrogranulatem aktywnego węgla.

Ten rodzaj filtra, a właściwie cały system filtrów pomiędzy czerpnią, rekuperatorem, a nawiewem do pomieszczeń: filtr wstępny / warstwa zewnętrzna filtra cleanAirFilter  NOx, SOx / warstwa z mikrogranulatem aktywnego węgla / filtr ePM 1  55% w rekuperatorze, będzie oczyszczał powietrze kompleksowo, nie tylko z pyłów, ale również z trujących zanieczyszczeń gazowych.

Wybór tego wariantu filtra antysmogowego jest szczególnie wskazany mieszkańcom dużych, zakorkowanych miast, obszarów w sąsiedztwie autostrad i zakładów przemysłowych. Ale tak naprawdę powietrze nie ma granic i ten filtr przysłuży się  zdrowiu mieszkańców w każdej lokalizacji. 

Filtr cleanAirFilter  NOx, SOx składa się z 2 warstw (bardzo ważne jest właściwe umieszczenie w skrzyni zgodnie ze strzałkami dla przepływu powietrza). Zadaniem pierwszej jest zatrzymanie pyłu zawieszonego. Jest to filtr klasy ePM 2,5 > 50% (dawnej określamy jako M6), który zatrzymuje większość pyłu o wielkości 2,5 μm i większego. Druga, najważniejsza warstwa tego filtra to mikrogranulat węgla aktywnego. Jest on odpowiedzialny za wiązanie substancji chemicznych.

Taki układ filtrów znacząco redukuje smog (pył zawieszony), a także pochodzące ze spalin samochodowych i emisji przemysłowej substancje chemiczne: związki organiczne – rozpuszczalniki, węglowodory, benzo[a]piren, tlenki azotu i siarki (spalanie paliw samochodowych), a także wiele związków nieorganicznymi, np. metali ciężkich jak ołów.

Od 2018 roku obowiązują producentów filtrów do wentylacji normy odnoszące się do trzech zakresów wielkości cząstek zanieczyszczeń występujących w powietrzu jako pył zawieszony. Pył zawieszony to mieszanina stałych i ciekłych cząstek, substancji organicznych i nieorganicznych unoszonych przez powietrze (siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, sadza, pył mineralny).

Pył zawieszony to PM podawane w alarmach smogowych  (Particulate Matter). Trzy zakresy wielkości cząstek to 10 mikrometrów 2,5  i  1. Dwa pierwsze podawane są w mediach jako miara stopnia zanieczyszczenia powietrza, znamy je jako PM10, PM2,5. Wszystkie wnikają do ludzkiego organizmu, ale w zależności od wielkości mogą wnikać głębiej. Filtr antysmogowy cleanAirFilter  ISO ePM1 80%  zatrzymuje co najmniej 80% najmniejszych cząstek wielkości 1 mikrometra.  Większe cząstki – 2,5 oraz 10 mikrometrów, zatrzymywane są praktycznie wszystkie.