Dowiedz się jak działa system QX i dlaczego będzie cztery razy lepszy od rozwiązań dostępnych na rynku

i o tym, że każdy AirPack4 już dziś jest przygotowany do współpracy z modułem QX*.
*dostępne w  2023r!!!

Czym jest system QX?

System QX to od 2 do 10 czujników QXsensor rozmieszczonych w całym budynku oraz moduł QXconnect komunikujący czujniki z AirPackiem4. Po podłączeniu modułu AirPack4 przejdzie automatycznie w tryb pracy QX i zacznie sterować wentylacją bez udziału użytkownika. W trybie QX AirPack4 do sterowania wentylacją wykorzystuje jedną z 3 strategii sterowania. Strategię sterowania możesz w każdej chwili zmienić.

1. QX instalujesz łatwo. Możesz to zrobić kiedy chcesz

Instalację Systemu QX można wykonać nawet po uruchomieniu systemu rekuperacji.

2. Wentylacja z QX dostarczy dokładnie tyle powietrza ile potrzeba

Jest to możliwe bo QX precyzyjnie realizuje podstawowy cel wentylacji, którym jest usunięcie nadmiaru COoraz nadmiaru pary wodnej (wilgoci). Oddychając człowiek zużywa tlen z powietrza a produkuje dwutlenek węgla i parę wodną. W pomieszczeniach w których nie ma skutecznej wentylacja a przebywają w nich ludzie, po wielu godzinach stężenie dwutlenku węgla oraz pary wodnej rośnie wpływając negatywnie na komfort oraz zdrowie. Skuteczna wentylacja powinna utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie 40% – 60% (PN-EN ISO 7730:2006) a stężenie dwutlenku węgla poniżej 1000 ppm. Można to osiągnąć na dwa sposoby:
Ustawiając intensywność wentylacji w programie tygodniowym tak by strumienie świeżego powietrza w pomieszczeniach były zgodne z wymaganiami prawa budowlanego oraz nie były mniejsze niż 20m3/h na każdą osobę (wartość wynikająca z fizjologii człowieka). Uzupełnieniem tego rozwiązania są progowe czujniki CO2 oraz wilgotności w pomieszczeniach, w których spodziewamy się szczególnie dużej, chwilowej emisji zanieczyszczeń (kuchnia, łazienki). Przekroczenie progowych wartości CO2 i wilgotności skutkuje chwilowym zwiększeniem strumienia wentylacyjnego i usunięciem zanieczyszczenia z pomieszczeń.

Mierząc stężenia CO2 i wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach i ustawiając strumień powietrza wentylacyjnego od wartości tych stężeń. System reguluje intensywność wentylacji tak, by utrzymać wilgotność i stężenie CO2 na ustawionym poziomie. To właśnie robi system QX.

3. QX mierzy stężenie zanieczyszczeń lokalnie w pomieszczeniach bo tylko taki pomiar ma sens

Mierząc jakość powietrza usuwanego z całego budynku (np. w króćcu wywiewnym rekuperatora) mierzymy średnie stężenie zanieczyszczeń i średnią wilgotność ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym budynku. Przeanalizujmy to zagadnienie na przykładach.

Przykład 1
Załóżmy, że mamy dwie łazienki i kuchnię. Z każdej z łazienek wywiewamy po 50 m3/h a z kuchni 70 m3/h. Jeżeli w jednej z łazienek wilgotność wzrośnie do 90% (prysznic) a w pozostałych pomieszczeniach wartości wilgotności (zimą) będą równe 40% to średnia wilgotność zmierzona przez czujnik będzie równa 55%. System wykorzysujący pomiar wilgotności w powietrzu wywiewanym nie potrafi odróżnić tej sytuacji od sytuacji, w której rzeczywiście we wszystkich pomieszczeniach wartość wilgotności względnej będzie równa 55%.

Przykład 2
Przeanalizujmy teraz system sterujący wentylacją w oparciu o centralny pomiar CO2 realizowany w powietrzu wywiewanym z całego budynku. Załóżmy, że w budynku mamy trzy sypialnie, do których dostarczamy po 40 m3/h oraz salon do którego dostarczamy 60 m3/h. Jeżeli w dwóch sypialniach stężenie CO2 osiągnie 1100 ppm (przekroczy dopuszczalną wartość 1000 ppm) a w salonie i trzeciej sypialnie stężenia będą równe 450 ppm (powietrze zewnętrzne) to średnie stężenie będzie równe 756 ppm. Problem w tym, że jeżeli w każdej z trzech sypialni stężenia osiągną po 756 ppm to system również zmierzy 756 ppm. System nie jest w stanie odróżnić obu sytuacji ponieważ nie zna rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń w poszczególnych pomieszczeniach.

Dodatkowo CO2 jest cięższy od powietrza i stężenie w sypialni należy mierzyć na wysokości głowy człowieka (śpiącego). Czujnik umieszczony w kanale wywiewnym popełni tutaj kolejny błąd zaniżając rzeczywiste wartości stężeń. Dlatego system QX działa w oparciu o pomiar stężenia w pomieszczeniach dzięki czemu zawsze wie kiedy zwiększyć lub zmniejszyć strumień powietrza. Wie też dokładnie ile powietrza należy nawiewać by jego jakość w każdym pomieszczeniu była prawidłowa.

4. QX jest dokładny bo ma wysokiej klasy przetworniki, które same się kalibrują

To ważne bo bez dokładnego pomiaru nie można sterować wentylacją a pomiary CO2 oraz wilgotności są trudne i często obarczone kilkunastoprocentowym błędem.