Dom z rekuperacją – to proste!

Rekuperacja funkcjonuje praktycznie bez żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Gdy sterownik zaprogramowany zostanie w automatycznym trybie pracy, dostosowuje moc pracy rekuperatora do indywidualnych wymagań mieszkańców. By-pass i nagrzewnica wstępna, która jest elementem systemu antyzamrożeniowego działa automatycznie. Jedyną rzeczą, o jakiej należy pamiętać, to regularna wymiana filtrów i coroczne przeglądy serwisowe.

Decydując się jednak na montaż systemu z rekuperatorem, pamiętajmy, że:

  • okna powinny być szczelne: nie należy wyposażać je w nawiewniki ani inne formy rozszczelnienia,
  • drzwi wewnętrzne powinny posiadać otwory lub podcięcia (zresztą podobnie jak przy domu z wentylacją grawitacyjną) by zapewniać przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami; jest to konieczne, ponieważ wywiewy nie są zlokalizowane we wszystkich pomieszczeniach, więc powietrze musi swobodnie krążyć np. z pokoju do łazienki;
  • pomieszczenie, w którym stanie rekuperator, musi być zaizolowane, tj. temperatura w nim, nawet w okresie największych mrozów, nie powinna spadać poniżej +8oC;
  • nie może działać inny system wentylacyjny: jeżeli kanały do wentylacji grawitacyjnej zostały już zbudowane, należy je zaślepić;

Przy zastosowaniu systemu rekuperacji, kominy wentylacyjne są zbędne. W zależności od zastosowanego w domu typu systemu grzewczego należy jedynie zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia kotłowni.

Garaż musi zostać również wyposażony w niezależny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji garaży. Najczęściej w tych pomieszczeniach zaleca się wykonanie wentylacji grawitacyjnej. W przypadku domów wyposażonych w kominek lub np. piec gazowy, należy również wykonać kominy spalinowe.

W domu, który posiada rekuperację, pompę ciepła i nie posiada kominka, czyli najczęściej w domu niskoenergetycznym (pojęcia tego używamy zamiennie z ‘energooszczędnym’), a szczególnie w domu pasywnym, kominów nie ma w ogóle.