BY-PASS & NOCNE PRZEWIETRZANIE

Nocne przewietrzanie działa tak, jakby podczas upalnego lata nocą otwierać okna. Nie jest to rzeczywiste chłodzenie, ale działa automatycznie, bez potrzeby pamiętania o wietrzeniu domu nocą.

BY-PASS 100%

By-pass jest mechanizmem wbudowanym w każdy rekuperator Vasco, działa całkowicie automatycznie i daje realną korzyść w okresie gorącego lata, która polega na tym, że przy sprzyjającym układzie temperatur uruchamia się funkcja nocnego przewietrzania. Działa to tak, że gorące powietrze z przegrzanego domu jest wyrzucane na zewnątrz, a w drugą stronę chłodniejsze zewnętrze powietrze jest kierowane bezpośrednio do salonu i sypialni. Dzięki otwartemu kanałowi by-passu nawiew omija wymiennik ciepła, gdzie chłodniejsze nocą powietrze, ogrzałoby się od gorącego powietrza wyrzucanego z domu. Oczywiście powietrze z zewnątrz nadal przechodzi przez filtry, gdzie w czasie lata zatrzymują się pyłki roślinne będące alergenami i drobne owady. Gdy kanał obejścia jest uszczelniony, by-pass jest 100%.

NOCNE WIETRZENIE

Idea działania by-passu jest bardzo naturalna i oparta wprost na doświadczeniu osób, które nie mając w domu klimatyzacji chronią się, na ile mogą przed upałem w lecie. Polega to na tym, żeby w ciągu dnia, gdy panuje upał przekraczający 30oC zasłaniać przed słońcem i zamykać okna po to, żeby nie wpuszczać gorąca do domu, gdzie jeszcze utrzymuje się temperatura 24-25oC. Natomiast w nocy odwrotnie, temperatura na zewnątrz spada poniżej 20oC, więc należy otworzyć okna, żeby przez noc jak najbardziej wychłodzić wnętrze domu. I właśnie to robi automatyczny by-pass w rekuperatorze. W ciągu dnia, gdy temperatura na zewnątrz rośnie do ponad 30oC, rekuperator z wymiennikiem ciepła na ile może powstrzymuje wzrost temperatury wewnątrz, a nocy automatycznie „uchyla okna” w sypialniach i salonie, bo nawiewa tam powietrze bezpośrednio z zewnątrz.

JAK DZIAŁA BY-PASS?

By-pass to istniejący w rekuperatorze dodatkowy otwarty kanał wraz z system przepustnic, które automatyka rekuperatora otwiera lub zamyka tak, aby skierować powietrze z zewnątrz zamiast standardowo przez wymiennik ciepła, właśnie tym dodatkowym kanałem go omijającym. O tym kiedy klapka przepustnicy się otworzy decyduje automatyka rekuperatora, która w sposób ciągły analizuje 4 temperatury: 2 czujniki są umieszczone dla powietrza nawiewanego przed i za wymiennikiem, a także podobnie 2 czujniki dla powietrza wyrzucanego.  Dzięki temu rekuperator dokładnie wie, jaka jest temperatura na zewnątrz, w środku domu i czy ma warto w danej sytuacji uruchomić tę funkcję.

REGULACJA

Ważne dla użytkownika rekuperatora Vasco jest to, że może sam określić co dla niego jest zbyt wysoką temperaturą. Temperaturę aktywującą by-pass ustawia się za pomocą aplikacji Vasco Comfort Control na smartfonie. W aplikacji można zmienić zakres działania przez obniżenie, lub podniesienie temperatury, która będzie oznaczała przegrzanie domu. Ta funkcja będzie też ważna dla wielu osób w okresie zimy. Otóż domyślnie temperatura aktywująca by-pass jest ustawiona na 22oC, z myślą o działaniu w okresie lata. W zimie wiele osób lubi (albo ma w domu małe dzieci) mieć w domu wyższą temperaturę i takiej sytuacji by-pass mógłby się otworzyć i nawiewać chłodne powietrze. Dlatego, jeśli ktoś lubi mieć bardzo ciepło w domu, powinien na okres zimy podnieść tę temperaturę korzystając z aplikacji.

BY-PASS MODULOWANY

W rekuperatorach D275 III, X350 i X425 jest zastosowany by-pass 100%, czyli dokładnie uszczelniony. W najnowszych rekuperatorach Vasco DX4, DX5 i DX6 jest by-pass modulowany. Różnica jest w dolnej granicy reakcji by-passu. Oba są otwierane, gdy wewnątrz domu jest zbyt wysoka temperatura. Normalnie, jeśli temperatura powietrza wyciąganego z pomieszczeń jest wyższa niż 22oC, by-pass jest gotów do otworzenia się. Jednak by-pass 100% zrobi to tylko wtedy, gdy temperatura powietrza z zewnątrz jest wyższa niż 15oC. Ta granica wynika z bezpieczeństwa instalacji – gdyby wpuścić do kanałów powietrze o niższej temperaturze, powstanie ryzyko wykroplenia wody i zawilgocenia instalacji. Tymczasem by-pass modulowany może się otworzyć częściowo także przy niższej temperaturze, wtedy część powietrza wpuszcza bezpośrednio, a część przez wymiennik, tak żeby do kanałów nawiewnych dotarło powietrze o temperaturze 15oC. W ten sposób by-pass modulowany zwiększa możliwości nocnego chłodzenia, także na czas, gdy na zewnątrz jest temperatura niższa niż 15oC.