Rekuperacja, Wentylacja Mechaniczna


Rekuperacja – czyli odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej

Dlaczego rekuperacja?

Wentylacja z odzyskiem ciepła – inaczej rekuperacja to obowiązkowe wyposażenie nowoczesnego i energooszczędnego domu. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie dość, że działa jak chce w zależności od warunków pogodowych i obejmuje swym zasięgiem tylko nieliczne pomieszczenia (łazienki i kuchnie), to przyczynia się do największych strat ciepła. Szacuje się że wentylacja grawitacyjna generuje 30-50% całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Powietrze z budynku ogrzewa powietrze wprowadzane do budynku za pomocą rekuperatora. Powietrze to nie miesza się, jest ono rozdzielone za pomocą wymiennika. W wysokiej klasy urządzeniu sprawność odzysku ciepła wynosi 97%.

Korzyści stosowania odzysku ciepła w domowej wentylacji mechanicznej:

 • Komfort w domu i lepsze samopoczucie – stały dopływ świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń. Ciągły dostęp do świeżego powietrza (również zimą) bez wychładzania z domu,
 • brak konieczności otwierania okien – cisza, brak przeciągów, brak much, komarów i innych insektów w domu,
 • brak wilgoci w domu, brak pleśni, grzybów,
 • oszczędności w ogrzewaniu do 40% – odzysk ciepła,
 • usunięcie zapachów, pary wodnej (brak zaparowanych okien, luster, nawet podczas kąpieli), kurzu, dwutlenku węgla.

Bardzo ważne w montażu rekuperacji jest prawidłowe zaprojektowanie systemu a następnie rzetelnie wykonanie instalacji. Taki projekt wykonujemy w cenie usługi. System na pewno łatwiej zainstalować w domu dopiero budowanym niż w już wykończonym. Wynika to z konieczności doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów, którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane. Nasza firma specjalizuje się w wykonaniu instalacji rekuperacji.

Wady i zalety wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 • zapewnienie stałej wentylacji powietrza we wszystkich pomieszczeń niezależnie od warunków pogodowych
 • filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i pyłków
 • odzysk ciepła – oszczędności w ogrzewaniu
 • zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza w mieszkaniu, możliwość regulacji w zależności od potrzeb
 • brak konieczności otwierania okien, a co za tym idzie, brak przeciągów i hałasów dochodzących z zewnątrz
 • brak niebezpieczeństwa wystąpienia pleśni – osuszanie powietrza
 • możliwość instalacji systemu wentylacji mechanicznej w już zamieszkałym budynku
 • niskie koszty inwestycyjne
 • wymaga mało miejsca
 • brak kosztów eksploatacyjnych
 • wyższe niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej nakłady inwestycyjne
 • konieczność rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku
 • występują koszty eksploatacyjne – zużycie prądu oraz okresowa wymiana filtrów
 • brak kontroli nad procesem wymiany powietrza
 • brak filtracji powietrza nawiewanego
 • bardzo niska wydajność wentylacji latem, potrzeba otwierania okien
 • duże straty ciepła zimą
 • powstawanie przeciągów
 • często niedostateczna wymiana powietrza

Rodzaje rekuperatorów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej

Dobre urządzenie powinno się wyróżniać wysoką sprawnością odzysku ciepła, niedrogą eksploatacją (praca wentylatorów, filtry) oraz cichą pracą. Dostępne na rynku rekuperatory różnią się między sobą rodzajem zamontowanego w nich wymiennika ciepła.

Zbudowany jest on z małych, ułożonych prostopadle względem siebie kanałów, którymi przepływają krzyżowo strumienie powietrza – wywiewny oraz nawiewny. Nie mieszają się one, dlatego przenoszenie wilgoci, zapachów i zanieczyszczeń przez rekuperator jest wykluczone. Stopień odzysku ciepła dochodzi do 70%.

Działa na podobnej zasadzie co krzyżowy z tą różnicą, że kanały ułożone są względem siebie równolegle. Dzięki temu droga, jaką pokonuje powietrze, jest dłuższa, co sprawia, że sprawność urządzenia jest wysoka. Tu również strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego nie mieszają się ze sobą. Odzysk ciepła wynosi 95%.

Ma kształt walca, który znajduje się w ciągłym ruchu. Napędzany jest on dodatkowym silnikiem. Taka konstrukcja urządzenia sprawia, że do kanałów znajdujących się wewnątrz walca napływa raz powietrze świeże, a raz zużyte. Może zatem dochodzić do niewielkiego mieszania się zapachów. Odzysk ciepła to około 80%.

To nowocześniejsza odmiana urządzenia przeciwprądowego. Zapewnia odzysk z powietrza zużytego energii cieplnej oraz z wilgoci, przekazując ją strumieniowi nawiewanemu. Poprawia się dzięki temu jakość powietrza – zimą nie jest przesuszone. Stopień odzysku ciepła wynosi powyżej 100%, wskutek kondensacji pary wodnej.