Rekuperacja, Wentylacja Mechaniczna


Rekuperacja – czyli odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej

Dlaczego rekuperacja?

Wentylacja z odzyskiem ciepła – inaczej rekuperacja to obowiązkowe wyposażenie nowoczesnego i energooszczędnego domu. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie dość, że działa jak chce w zależności od warunków pogodowych i obejmuje swym zasięgiem tylko nieliczne pomieszczenia (łazienki i kuchnie), to przyczynia się do największych strat ciepła. Szacuje się że wentylacja grawitacyjna generuje 30-50% całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Powietrze z budynku ogrzewa powietrze wprowadzane do budynku za pomocą rekuperatora. Powietrze to nie miesza się, jest ono rozdzielone za pomocą wymiennika. W wysokiej klasy urządzeniu sprawność odzysku ciepła wynosi 97%.

Korzyści stosowania odzysku ciepła w domowej wentylacji mechanicznej:

 • Komfort w domu i lepsze samopoczucie – stały dopływ świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń. Ciągły dostęp do świeżego powietrza (również zimą) bez wychładzania z domu,
 • brak konieczności otwierania okien – cisza, brak przeciągów, brak much, komarów i innych insektów w domu,
 • brak wilgoci w domu, brak pleśni, grzybów,
 • oszczędności w ogrzewaniu do 40% – odzysk ciepła,
 • usunięcie zapachów, pary wodnej (brak zaparowanych okien, luster, nawet podczas kąpieli), kurzu, dwutlenku węgla.

Bardzo ważne w montażu rekuperacji jest prawidłowe zaprojektowanie systemu a następnie rzetelnie wykonanie instalacji. Taki projekt wykonujemy w cenie usługi. System na pewno łatwiej zainstalować w domu dopiero budowanym niż w już wykończonym. Wynika to z konieczności doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów, którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane. Nasza firma specjalizuje się w wykonaniu instalacji rekuperacji.

Wady i zalety wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 • zapewnienie stałej wentylacji powietrza we wszystkich pomieszczeń niezależnie od warunków pogodowych
 • filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i pyłków
 • odzysk ciepła – oszczędności w ogrzewaniu
 • zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza w mieszkaniu, możliwość regulacji w zależności od potrzeb
 • brak konieczności otwierania okien, a co za tym idzie, brak przeciągów i hałasów dochodzących z zewnątrz
 • brak niebezpieczeństwa wystąpienia pleśni – osuszanie powietrza
 • możliwość instalacji systemu wentylacji mechanicznej w już zamieszkałym budynku
 • niskie koszty inwestycyjne
 • wymaga mało miejsca
 • brak kosztów eksploatacyjnych
 • wyższe niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej nakłady inwestycyjne
 • konieczność rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku
 • występują koszty eksploatacyjne – zużycie prądu oraz okresowa wymiana filtrów
 • brak kontroli nad procesem wymiany powietrza
 • brak filtracji powietrza nawiewanego
 • bardzo niska wydajność wentylacji latem, potrzeba otwierania okien
 • duże straty ciepła zimą
 • powstawanie przeciągów
 • często niedostateczna wymiana powietrza

Rodzaje rekuperatorów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej

Dobre urządzenie powinno się wyróżniać wysoką sprawnością odzysku ciepła, niedrogą eksploatacją (praca wentylatorów, filtry) oraz cichą pracą. Dostępne na rynku rekuperatory różnią się między sobą rodzajem zamontowanego w nich wymiennika ciepła.

Zbudowany jest on z małych, ułożonych prostopadle względem siebie kanałów, którymi przepływają krzyżowo strumienie powietrza – wywiewny oraz nawiewny. Nie mieszają się one, dlatego przenoszenie wilgoci, zapachów i zanieczyszczeń przez rekuperator jest wykluczone. Stopień odzysku ciepła dochodzi do 70%.

Działa na podobnej zasadzie co krzyżowy z tą różnicą, że kanały ułożone są względem siebie równolegle. Dzięki temu droga, jaką pokonuje powietrze, jest dłuższa, co sprawia, że sprawność urządzenia jest wysoka. Tu również strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego nie mieszają się ze sobą. Odzysk ciepła wynosi 95%.

Ma kształt walca, który znajduje się w ciągłym ruchu. Napędzany jest on dodatkowym silnikiem. Taka konstrukcja urządzenia sprawia, że do kanałów znajdujących się wewnątrz walca napływa raz powietrze świeże, a raz zużyte. Może zatem dochodzić do niewielkiego mieszania się zapachów. Odzysk ciepła to około 80%.

To nowocześniejsza odmiana urządzenia przeciwprądowego. Zapewnia odzysk z powietrza zużytego energii cieplnej oraz z wilgoci, przekazując ją strumieniowi nawiewanemu. Poprawia się dzięki temu jakość powietrza – zimą nie jest przesuszone. Stopień odzysku ciepła wynosi powyżej 100%, wskutek kondensacji pary wodnej.

Koszty związane z eksploatacją wentylacji mechanicznej

Na koszty utrzymania i użytkowania wentylacji z rekuperacją składają się koszty zużycia prądu przez rekuperator oraz wymiana filtrów. To ile będzie zużywał prądu rekuperator zależeć będzie od zastosowanego w nim silnika. Przykładowy rekuperator Brink Excellent 400 posiada silnik o mocy 64W. Przy założeniu pracy urządzenia przez cały rok i stawki za kilowatogodzinę (kWh) na poziomie 0,6 zł, roczna praca rekuperatora wygeneruje około 336 zł. Chcąc się przekonać z jakimi kosztami wiąże się używanie danego modelu rekuperatora należy zapoznać się ze specyfikacją jego silnika. Na rynku dostępne są modele charakteryzujące się wysoką wydajnością i małym poborem prądu, jednak wymagają większych środków inwestycyjnych.

Do kosztów związanych z działaniem rekuperacji należy także doliczyć ceny zakupu filtrów. Większe koszty pojawiają się przy zakupie oryginalnych filtrów, jednak można zmniejszyć wydatki kupując zamienniki. Ceny filtrów zależne są od rodzaju rekuperatora. Cena zamiennika powinna zamknąć się w przedziale 25 – 70 zł. Częstotliwość wymiany filtrów uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Przy dużym zanieczyszczeniu w okresie grzewczym (domy z piecami węglowymi w sąsiedztwie) wymiana może być konieczna co ok. 40 dni, natomiast w innym przypadku wymianę planuje się co kilka miesięcy.

Podsumowanie kosztów utrzymania działającej wentylacji mechanicznej w domu nie jest łatwe z uwagi na wielość czynników, które mogą mieć na nie wpływ. Można założyć jednak, że przy stosunkowo oszczędnym podejściu koszt powinien zamknąć się w granicy 400 – 500 zł rocznie.