Jak działa pompa ciepła powietrze-woda Aquarea?

Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera ‘darmowe’ ciepło z otoczenia (powietrza – dolne źródło), za pomocą medium takiego jak czynnik chłodniczy, a następnie procesuje pobraną energię w układzie sprężarkowym. Tak przetworzoną energię przekazuje poprzez wymiennik do wody, która poprzez system centralnego ogrzewania (górne źródło) ogrzewa budynek. 

Praca pompy ciepła w szczegółach

Do dobrego poznania technologii należy znać budowę pompy ciepła, dlatego zacznijmy od momentu, w którym energia pobierana jest z powietrza. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wyposażona jest w wymiennik, przez który za pomocą wentylatora przetłaczane jest powietrze zewnętrzne. Dzięki dużej powierzchni wymiennika wymiana energii następuje w bardzo sprawny sposób. Pompy ciepła mają obieg, w którym krąży gazowy czynnik chłodniczy. We wspomnianym wymienniku czynnik paruje i poprzez przemianę stanu skupienia, z cieczy na parę, jest w stanie pobierać energię. W tym miejscu to powietrze zewnętrzne ogrzewa czynnik chłodniczy. Stąd nazwa tej części pompy ciepła– parownik. W tym momencie mamy w układzie parę, która niesie ze sobą ładunek energii. Ta para jest następnie przetłaczana przez serce pompy ciepła, czyli sprężarkę. Sprężarka, zwiększając ciśnienie pary, zwiększa tez jej temperaturę, czyli dodaje jej jeszcze więcej energii (jest to energia elektryczna którą pobieramy z sieci, czyli to co zobaczymy na rachunkach). Wspomniana para, o dużym ładunku energii, przetłaczana jest na skraplacz, czyli wymiennik w którym energia przekazywana jest do wody krążącej w instalacji naszego budynku. W skraplaczu, czynnik chłodniczy ulega skropleniu, z gorącej pary przechodzi w stan ciekły i oddaje ciepło do wody w instalacji. Skroplony, chłodniejszy czynnik jest rozprężany przez zawór rozprężny i w stanie zimnej cieczy trafia z powrotem na parownik. W tym miejscu cykl zamyka koło i zaczyna swoją pracę od nowa. Kluczem do wysokiej sprawności pompy ciepła jest fakt, że 80% energii pobieramy z powietrza, a tylko 20% jest pobierane przez sprężarkę w postaci energii elektrycznej. 

Pompa ciepła czy warto? 

Inwestycja w pompę ciepła to niemały wydatek, ale spójrzmy na to z innej perspektywy. Opierając ogrzewanie domu na nowoczesnej technologii pomp ciepła daje nam szerokie możliwości. Układy te bardzo dobrze komponują się we współpracy z fotowoltaiką, dlatego jeżeli posiadasz lub planujesz założenie paneli na dachu, jest to idealne połączenie. Przy odpowiednim zbilansowaniu mocy instalacji fotowoltaicznej i zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła, możemy ograniczyć koszty ogrzewania domu praktycznie do zera. Przyczyni się to do znacznego przyspieszenia czasu zwrotu inwestycji i pozwoli na pewne uniezależnienie się od cen prądu. Dodatkowo, inwestując w pompę ciepła, przyczyniamy się do ograniczenia tzw. niskiej emisji, która negatywnie wpływa na zdrowie nasze i bliskich. Pyły zawieszone, które emitowane są głównie przez kotły na paliwa stałe, stanowią zagrożenie w miejscu ich wytwarzania. W elektrowniach, wymogi czystości spalin, oraz standard zastosowanych filtrów i technologii jest na tyle wysoki, że emisja zanieczyszczeń z tego źródła jest znacznie mniej niebezpieczna dla zdrowia. Emisja CO2 przez pompy ciepła także jest znacznie niższa niż w przypadku konwencjonalnych źródeł. Inwestycję w pompę ciepła należy rozpatrywać długofalowo, a patrząc na kierunek w którym zmierza Europa, czyli elektryfikacja źródeł ciepła i wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE, może przyczynić się w przyszłości do korzystniejszej ceny prądu i rozwoju technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Na kolejnym biegunie będą koszty zakupu gazu, oleju opalowego czy węgla. Realny jest także zakaz montażu i produkcji kotłów na paliwa kopalne (gaz, olej, węgiel) w niedalekiej przyszłości. W konsekwencji na przestrzeni kolejnych 10-15lat, praktycznie jedynym możliwym do zainstalowania źródłem ogrzewania będą pompy ciepła.