CO TO JEST ROTAMETR- zasada działania oraz regulacja czyli jak nastawić rotametry w podłogówce.

Rotametr to inaczej przepływomierz pływakowy służący do pomiaru natężenia przepływających przez niego płynów a tym samym do regulacji przepływów wodnych instalacjach ogrzewania podłogowego.

Jak działa rotametr??

Rotametr ma postać przeważnie pionowej szklanej rury ( w takim też położeniu musi być ze względu na dokładność pomiarów być montowany a tolerancja odchyłu wynosi tylko 1o ) wewnątrz której umieszczony jest pływak który daje nam możliwość oceny natężenia przepływu który w przypadku ogrzewania podłogowego podaje się w litrach na minutę.

Przepływający przez rotametr płyn powoduje się unoszenie pływaka do momentu w którym zrównoważą się następujące siły: siła ciężkości pływaka , siła tarcia przepływającego płynu o powierzchnię boczną pływaka ( działająca do góry) oraz siła wyporu . Co ważne ciężar pływaka musi być tak dobrany aby w nieruchomym płynie pływak tonął.

Gdzie montowany jest rotametr w systemach ogrzewania podłogowego?

Rotametr jest montowany na belce rozdzielaczy.

Skąd wziąć nastawy rotametrów (przepływów) czyli jak nastawić rotametry dla ogrzewania podłogowego? Nastawy te podane są w każdym projekcie ogrzewania podłogowego.

Do czego służą rotametry w podłogówce? – Rotametry pokazują przepływ na danej pętli co powoduje dostosowanie całego przepływu instalacji ogrzewania podłogowego a to z kolei przekłada się na równe grzanie na całej powierzchni.