Budowa pompy ciepła – jej elementy i ich znaczenie

Jak zbudowana jest pompa ciepła? Czym jest pompa ciepła? Co ma znaczenie przy wyborze pompy ciepła? Jak wybrać dobrze pompę ciepła? Te i podobne pytania zadaje sobie wielu inwestorów rozważając decyzję. Koszty zakupu i instalacji pompy ciepła, nawet pomimo różnych dotacji i możliwości odliczeń nadal są znaczne. Ponadto pompa ciepła to urządzenie technologiczne, które ma zapewnić nam ciepło i ciepłą wodę użytkową w domu. Awaria każdego źródła ciepła wiąże się z niepokojem dlatego wybierając pompę ciepła, chcemy mieć przysłowiowy „spokój na lata”. Kupujemy „Komfort i Bezpieczeństwo” do swojego domu.  Dlatego właśnie technologia ma znaczenie, bo to ona gwarantuje nam powyższe.

Poniżej omówimy najważniejsze elementy budowy pompy ciepła i ich znaczenie. 

1. Budowa pompy ciepła – Sprężarka rotacyjna 

Sprężarka to serce układu pompy ciepła, bez niej układ nie miałby prawa działać. Kolokwialnie sprężarka jest niczym ogień w kominku, dający ciepło. To dzięki sprężarce czynnik roboczy zwiększa swoje ciśnienie i temperaturę, to w tym miejscu przenosimy energię z otoczenia o niższej temperaturze do otoczenia o wyższej temperaturze i dzięki przemianom fazowym jesteśmy w stanie tę energię odebrać lub przekazać w wymiennikach ciepła. Układy sprężarkowe muszą być trwałe dlatego zastosowane materiały muszą być najwyższej klasy, a dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali pokrytej powłokami wytwarzanymi metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) znacząco zmniejszają zużycie i podnoszą trwałość dzięki czemu sprężarka może bezpiecznie pracować przy wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego. Wysokowydajny ślinik spełnia przemysłowe wymogi efektywności. Pompa o zwiększonym wydatku w połączeniu z powiększonym zbiornikiem oleju zapewnia doskonałe smarowanie. Zbiornik czynnika chłodniczego o dużej pojemności  pozwala umieścić w systemie odpowiednią ilość czynnika chłodniczego, niezbędną przy wydłużonym orurowaniu. Konstrukcja sprężarki poprzez zmniejszenie ciśnienia na wyjściu i zastosowaniu tłumika z podwójnym tłokiem zapewnia obniżenie poziomu hałasu przy optymalnej efektywności.

Warto wiedzieć: Sprężarka to serce pompy ciepła. Czy wiesz, że Panasonic wyprodukował 400 milionów sprężarek? 

2. Budowa pompy ciepła – Duży wymiennik ciepła 

Odbiera energie z powietrza nawet przy -20 ℃. Podwójny wymiennik z dużą powierzchnią wymiany ciepła minimalizuje częstotliwość odszraniania,  gwarantuje również maksymalną wydajność pracującej pompy ciepła w różnych warunkach atmosferycznych.

3. Budowa pompy ciepła – Zawór 4-ro drogowy 

Umożliwia szybkie i płynne przejście w tryb chłodzenia dzięki czemu w okresie letnim, przy zastosowaniu odpowiedniej instalacji, możemy wykorzystać urządzenie do chłodzenia budynku. Najskuteczniejszą metodą klimatyzacji pomieszczeń jest posiadanie klimakonwektorów, do tego rodzaju odbiornika pompa ciepła Panasonic jest w stanie zasilić wodę do temperatury 50 ℃ i szybko osiągnąć żądaną temperaturę docelową w pomieszczeniu.

4. Budowa pompy ciepła – Przepływomierz wirowy

Zalety zastosowania wirowego przepływomierza to wysoka dokładność pomiaru przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, wysoka stabilność pomiaru, brak części ruchomych, oraz wysoka dynamika pomiaru. W okresie użytkowania, kalibracja nie ulega zmianie, co zapewnia długoterminowe, prawidłowe, parametry  pomiarów. 

5. Budowa pompy ciepła – Grzałka

To nie tylko awaryjne zabezpieczenie na wypadek wysokich mrozów. Grzałka elektryczna w pompie ciepła pełni przede wszystkim rolę zabezpieczenia układu i źródła szczytowego. Pierwsze zadanie grzałka realizuje poprzez pracę w ściśle określonych warunkach, dzięki czemu zabezpiecza pompę ciepła i jej wymiennik przez zamarznięciem. Drugim zadaniem grzałki jest wspomaganie pracy pompy podczas szczytowego zapotrzebowania na moc grzewczą budynku, gdzie oprócz samej pompy, moc grzewcza dostarczana jest także przez grzałkę. Praca pompy ciepła we współpracy z grzałką jest porządaną i dobrą praktyką. W kontekście wykorzystania grzałki jako źródła szczytowego istnieją jasno określone wytyczne. Są to niemieckie wytyczne VDI 4546 oraz 7. część wytycznych Organizacji PORT PC. Te wytyczne stanowią, że aż 95% energii w ciągu roku musi zostać dostarczone przez pompę ciepła. To oznacza, że absolutna granica wykorzystania grzałki elektrycznej jako źródła szczytowego wynosi 5% energii dostarczanej w trakcie sezonu grzewczego. Grzałka może również zabezpieczać przed niską temperaturą wody w instalacji pozwala na wstępne rozgrzanie instalacji lub jej części do temperatury minimalnej, przy której sprężarka może zostać uruchomiona w bezpieczny, niezagrażający żywotności urządzenia sposób.  

Grzałka może również wspomagać proces odladzania  pozwala na podgrzanie wody w instalacji w sytuacji, w której jej temperatura zaczyna gwałtownie spadać. Bez dodatkowego źródła ciepła mogłoby dojść do przemrożenia wymiennika i jego uszkodzenia. 

6. Budowa pompy ciepła – Wydajna inwenterowa pompa obiegowa

Bardzo wydajna inwenterowa pompa obiegowa własnej konstrukcji, posiada bardzo szeroki zakres modulacji oraz wysokie ciśnienie dyspozycyjne co przekłada się na płynność regulacji w polu pracy i pokonywanie oporów instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu możemy wykorzystać wbudowaną pompę obiegową do zasilenia całej instalacji ogrzewania w budynku. Pozwala to na ograniczenie dodatkowych kosztów na etapie wykonywania instalacji z pompą ciepła oraz zużycie energii elektrycznej